Գլխավոր > Իրավական հայտարարություն

Իրավական  Հայտարարություն

 

Տեղեկատվություն  և  նյութեր  պարունակվող  մեջ  սա  կայք  են  կահավորված  դեպի  դու  կողմից  Մամիբոտ  Արտադրություն  ԱՄՆ  Co., Ltd  («Mamibot»)  համար  տեղեկատվական  նպատակներ  միայն.  Խնդրում եմ  կարդալ  որ  հետեւելով  պայմանները  և  պայմանները  ուշադիր  նախքան  մուտք գործելը  և  օգտագործելով  սա  կայք։
Ըստ  մուտք գործելը  և  օգտագործելով  սա  կայք,  կամ  կողմից  ներբեռնում  ցանկացած  նյութեր  -ից  սա  կայք,  դու  կամք  լինել  համարվում է  դեպի  համաձայնվել  դեպի  պահպանիր  և  լինել  կապված  կողմից  որ  պայմանները  և  պայմանները  ստորև  և  այլ տեղ  ներսում  սա  կայք։  Եթե  դու  անել  ոչ  համաձայնվել  դեպի  Սրանք  պայմանները  և  պայմանները,  խնդրում եմ  կանգ առնել  մուտք գործելը  սա  կայք  կամ ներբեռնեք ցանկացած նյութ այս կայքից: Եթե շարունակեք մուտք գործել կայք, կհամարվի, որ կարդացել եք, հասկացել և համաձայնել եք, որ ենթարկվում եք դրույթներին և պայմաններին և հետևում եք բոլոր համապատասխան օրենքներին կամ կանոնակարգերին:  

 

Ինտելեկտուալ  Սեփականություն  Իրավունքներ

 

Տեղեկատվություն  պարունակվող  մեջ  սա  կայք  են  հեղինակային իրավունքով պաշտպանված  աշխատանքները,  և  ցանկացած  չարտոնված  օգտագործել  -ից  ցանկացած  նյութեր  վրա  սա  կայք  մայիս  կազմում  ա  խախտում  -ից  հեղինակային իրավունք,  ապրանքային նշան,  և  այլ  օրենքները  կառավարող  որ  նյութեր  ներկայացված  վրա  սա  կայք։  Այն  նյութեր  են  հեղինակային իրավունքով պաշտպանված  աշխատանքները  տակ  պաշտպանություն  -ից  ամբողջ աշխարհում  հեղինակային իրավունք  օրենքները  և  պայմանագիրը  դրույթները։  Այն  նյութեր  մայիս  ոչ  լինել  պատճենված,  վերարտադրված,  փոփոխված,  հրապարակված,  վերահրատարակված,  վերբեռնված,  ներբեռնված,  տեղադրված,  փոխանցված,  կամ  բաշխված  մեջ  ցանկացած  ճանապարհ,  առանց  Մամիբոտի  առաջ  գրված  թույլտվություն։  Մուտք  դեպի  սա  կայք  անում է  ոչ  տալ  դու  ցանկացած  լիցենզիա  դեպի  որ  մտավորական  սեփականություն  իրավունքները  -ից  Մամիբոտ  կամ  ցանկացած  երրորդ  կուսակցություն.

 

Ապրանքային նշաններ  օգտագործված  մեջ  սա  կայք  են  կամ  պատկանող  կողմից  Մամիբոտ  կամ  իր  դուստր ձեռնարկություններ  կամ  օգտագործված  տակ  լիցենզիա  -ից  որ  համապատասխան  ապրանքանիշ  սեփականատերերը.  Նրանք  ապրանքային նշաններ  պետք է  ոչ  լինել  օգտագործված  առանց  որ  առաջ  գրված  թույլտվություն  -ից  որ  համապատասխան  ապրանքանիշ  սեփականատեր.

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից

 

Տեղեկատվություն  պարունակվող  մեջ  սա  կայք  մայիս  պարունակում է  անճշտություններ  և  տպագրական  սխալներ,  և  է  տրամադրվում է  «ինչպես  է»  առանց  ցանկացած  արտահայտել  կամ  ցանկացած տեսակի ենթադրյալ երաշխիք, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, (i) ճշգրտության, ամբողջականության, առևտրականության, մտավոր սեփականության չխախտման կամ որևէ կոնկրետ նպատակի համար համապատասխանության երաշխիքներ կամ (ii) ցանկացած խորհրդատվության, կարծիքի հավաստիության երաշխիքներ, հայտարարություն կամ կայքի միջոցով ցուցադրված կամ տարածված այլ տեղեկատվություն: Դուք ընդունում եք, որ ցանկացած նման խորհուրդ, կարծիք, հայտարարություն, հուշագիր կամ տեղեկատվություն պետք է լինի բացառապես ձեր ռիսկով: Mamibot-ն իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ շտկել կայքի ցանկացած հատվածում առկա սխալները կամ բացթողումները: Mamibot-ը ցանկացած ժամանակ կարող է առանց ծանուցման ցանկացած այլ փոփոխություն կատարել վեբկայքում, նյութերում, արտադրանքներում կամ տեղեկություններում, որոնք պարունակվում են այս կայքում:  Mamibot-ը կամ նրա արտոնագրողները/մատակարարները ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չեն կրում որևէ վնասի համար (ներառյալ, առանց սահմանափակման, շահույթի կորստի վնասները, բիզնեսի ընդհատումները, տեղեկատվության կորուստը), որը բխում է տեղեկատվության օգտագործման կամ օգտագործման անկարողությունից, նույնիսկ եթե Mamibot-ին տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին: Mamibot-ը նաև չի երաշխավորում, որ այս վեբկայքում պարունակվող գործառույթները կլինեն անխափան կամ առանց սխալների, կամ որ թերությունները կշտկվեն, կամ որ այս կայքը կամ այն հասանելի դարձնող սերվերը զերծ են վիրուսներից կամ այլ վնասակար բաղադրիչներից: Դուք հասկանում և համաձայնում եք, որ վեբկայքի օգտագործման միջոցով ներբեռնված կամ այլ կերպ ձեռք բերված ցանկացած տեղեկություն ձեր հայեցողությամբ և ռիսկով է, և որ դուք բացառապես պատասխանատու եք ձեր համակարգչային համակարգի ցանկացած վնասի կամ տեղեկատվության ներբեռնումից առաջացած տվյալների կորստի համար: Mamibot-ը որևէ երաշխիք չի տալիս կայքի միջոցով գնված կամ ձեռք բերված որևէ ապրանքի կամ կայքի միջոցով կնքված գործարքների վերաբերյալ:  

 

Սահմանափակում  -ից  Պատասխանատվություն

 

Տակ  ոչ  հանգամանքներ  պետք է  Մամիբոտ  լինել  պատասխանատու  համար  ցանկացած  ուղղակի,  անուղղակի,  պատահական,  հատուկ  կամ  հետևանքային  վնասներ,  արդյունքում ստացված  սկսած՝  (i)  որ  օգտագործել  կամ  որ  անկարողություն  դեպի  օգտագործել  որ  կայք;  (ii)  որ  արժեքը  -ից  գնումներ  -ից  փոխարինող  իրեր  արդյունքում ստացված  -ից  ցանկացած  իրեր  գնված  կամ  ձեռք բերված  կամ  հաղորդագրություններ  ստացել է  կամ  գործարքներ  մտել է  մեջ  միջոցով  որ  կայք;  (iii)  տեղեկատվություն  պարունակվող  մեջ  որ  կայք;  կամ  (դ)  ցանկացած  այլ  գործ  կապված  դեպի  որ  կայք,  նույնիսկ  եթե  Մամիբոտ  ունի  եղել է  խորհուրդ տվեց  -ից  որ  հնարավորություն  -ից  այդպիսին  վնասները։

 

Ոչ  Հաճախորդ  Հարաբերություններ

 

Ոչ  հաճախորդ,  խորհրդատվական,  հավատարմատար  կամ  պրոֆեսիոնալ  հարաբերություններ  հետ  Մամիբոտ  կամ  ցանկացած  այլ  մարդ  է  ներգրավված  կամ  Հաստատված  կողմից  մուտք գործելը  կամ  օգտագործելով  այս կայքը.

 

Էլ  Հաղորդակցություններ

 

Մամիբոտ  և/կամ  իր  միացված  երրորդ  կուսակցություններ  կարող է,  -ից  ժամանակ  դեպի  ժամանակ,  ուղարկել  էլ  հաղորդագրություններ  դեպի  դու  Պարունակող  շուկայավարում  կամ  առաջխաղացումները  տեղեկատվություն,  և այլն: 

Մամիբոտ  անում է  ոչ  դարձնել  ցանկացած  հաստատում,  ներկայացուցչություն  կամ  երաշխիք  հետ  հարգանք  դեպի  որ  բովանդակությունը  -ից  ցանկացած  այդպիսին  էլ  հաղորդագրություններ  կամ  ցանկացած  իրեր  կամ  կայքեր  որը  մայիս  լինել  ձեռք բերված  -ից  այդպիսին  երրորդ  կուսակցություններ,  և  դու  համաձայնվել  որ  Մամիբոտ  պետք է  ոչ  ունեն  ցանկացած  պատասխանատվություն  կամ  լինել  պատասխանատու  համար  ցանկացած  վնասները  ինչ էլ որ լինի  հետ  հարգանք  դեպի  ցանկացած  այդպիսին  գործարքներ  կամ  առաջխաղացումները,  այդ թվում  բայց  ոչ  սահմանափակված  դեպի  վճարում  և  առաքում  -ից  իրեր,  արդյունքում ստացված  -ից  գործարքներ  հետ  այդպիսին  գովազդատուներ  վրա  որ  կայք։

 

Երրորդ  Խնջույք  Կայքեր

 

Սա  կայք  մայիս  արտադրել  ավտոմատացված  որոնում  արդյունքները  կամ  հակառակ դեպքում  հղում  դու  դեպի  այլ  կայքեր  վրա  որ  Համացանց.  Սրանք  կայքեր  են  տրամադրվում է  բացառապես  ինչպես  ա 

քաղաքավարություն  և  հարմարավետություն  դեպի  դու.  Նրանք  կայքեր  են  ոչ  տակ  որ  վերահսկողություն  -ից  Մամիբոտ,  և  մի քանի  մայիս  պարունակում է  տեղեկատվություն  կամ  նյութական  որ  մի քանի  Ժողովուրդ  մայիս  գտնել  անպատշաճ  կամ  վիրավորական.  Դուք  ճանաչել  որ  Մամիբոտ  է  ոչ  պատասխանատու  համար  որ  ճշգրտություն,  հեղինակային իրավունք  համապատասխանությունը,  օրինականություն,  պարկեշտություն,  կամ  ցանկացած 

այլ  ասպեկտը  -ից  որ  բովանդակությունը  -ից  այդպիսին  կայքեր.  Այն  ներառումը  -ից  այդպիսին  ա  հղում  անում է  ոչ  ենթադրում են  հաստատում  -ից  որ  կայք  կողմից  Մամիբոտ  կամ  ցանկացած  ասոցիացիա  հետ  իր  օպերատորներ.

 

Փոխհատուցում

 

Դուք  համաձայնվել  դեպի  հատուցել  և  պահել  յուրաքանչյուրը  -ից  Մամիբոտ,  իր  դուստր ձեռնարկություններ,  մասնաճյուղեր,  սպաներ  և  աշխատողներ,  անվնաս  -ից  ցանկացած  պահանջ  կամ  պահանջարկ,  այդ թվում 

ողջամիտ  փաստաբաններ  վճարներ,  պատրաստված  կողմից  ցանկացած  երրորդ  կուսակցություն  պայմանավորված  դեպի  կամ  առաջացող  դուրս  -ից  քո  օգտագործել  -ից  որ  կայք  մեջ  խախտում  -ից  որ  պայմանները  և  պայմանները  կողմից  դու,  կամ  խախտումը  կողմից  դու,  կամ  ցանկացած  այլ  օգտվող/անդամ  -ից  քո  գրանցված  հաշիվ,  -ից  ցանկացած  մտավորական  սեփականություն  կամ  այլ  ճիշտ  -ից  ցանկացած  մարդ  կամ  սուբյեկտ.

 

Կառավարող  Օրենքներ

Սա  կայք  է  վերահսկվում է  կողմից  Մամիբոտ  -ից  իր  գրասենյակներ  ներսում  որ  Միացյալ  պետություններ.  Նրանք  ԱՀԿ  ընտրել  դեպի  մուտք  սա  կայք  -ից  այլ  վայրերը  անել  այսպես  վրա 

նրանց  սեփական  նախաձեռնությունը  և  են  պատասխանատու  համար  համապատասխանությունը  հետ  կիրառելի  տեղական  օրենքներ,  եթե  և  դեպի  որ  չափ  որ  տեղական  օրենքները  են  կիրառելի։  Ըստ  մուտք գործելը  սա  կայք  դու  համաձայնվել  որ  որ  օրենքները  -ից  որ  Միացյալ  պետություններ,  առանց  նկատի ունենալով  դեպի  հակամարտություններ  -ից  օրենքները  սկզբունքները,  կամք  դիմել  դեպի  բոլորը  հարցեր  առնչվող  դեպի  սա  կայք,  և  դու  համաձայնվել  որ  ցանկացած  դատավարություն  մեջ  կապ  հետ  սա  կայք  պետք է  լինել  առարկա  դեպի  որ  բացառիկ  իրավասություն  -ից  որ  պետություն  և  դաշնային  դատարաններ  գտնվում է  մեջ  Դելավեր.  Մամիբոտ  մայիս  փոփոխել  որ  պայմանները  և  պայմանները  -ից  ժամանակ  դեպի  ժամանակ  մեջ  իր  միակ  հայեցողություն.  Մամիբոտ  մայիս  ապահովել  դու  հետ  ողջամիտ  ծանուցում  -ից  ցանկացած  այդպիսին 

փոփոխություններ,  և  շարունակեց  օգտագործել  -ից  որ  կայք  կամք  լինել  ենթադրվում է  ինչպես  ընդունում  դեպի  այդպիսին  փոփոխությունները։

 

Ավարտ

Մամիբոտ  պահուստներ  որ  ճիշտ,  մեջ  իր  միակ  հայեցողություն,  դեպի  դադարեցնել  քո  մուտք  դեպի  բոլորը  կամ  մաս  -ից  սա  կայք,  հետ  կամ  առանց  ծանուցում.